Има нужда от приемни родители за деца с увреждания

На 29.02.2024г. се проведе Областен координационен механизъм по деинституционализация  в София област.  Събитието се състоя в сградата на областна администрация.

Кремена Стоянова – национален консултант по детски политики в Надежда и домове за децата , представи доклад- анализ за извършени оценки и ре-оценки на децата от ДМСГД Кърджали, Стара Загора, както и в Център за настаняване ЦНСТДМУ с ПМГ – Търговище, Русе, Габрово, Монтана, София, Перник, Пловдив. Г-жа Стоянова обясни, че целта на оценките е въз основа на тях да се изготвят актуални планове за извеждане на децата от ДМСГД Кърджали и Стара Загора. Децата, които се настаняват  в ЦНСТДМУ ПМГ подобряват своето състояние и могат да се извеждат в семейства. Когато грижата се фокусира в развитието на индивидуални способности се отчита и по-голяма самостоятелност и необходимост от индивидуален подход. На практика се вижда, че за много деца от пилотните 8 центъра, за които е преодоляна потребността от постоянна медицинска грижа могат да напуснат ЦНСТДМУ. Така ще се освободят места за настаняване на нови деца с потребност от постоянна медицинска грижа. Този процес гарантира преход към самостоятелен живот и  затваряне входа към ДМСГД.

В заседанието взеха участие 37 професионалисти, в това число : Областен управител  София област, Заместник областен управител София област,   представители на общини, представители на областна администрация, ДСП, ОЗД, ОЕПГ, директор РДСП София, област, заместник кметове на няколко общини, представител РЗИ, представител РУО, представител на окръжна прокуратура, експерти от Надежда и домове за децата – клон България

Експертите, работещи на територията на София област обясниха каква е ситуацията, относно развитието на приемната грижа в областта. Бяха дискутирани конкретни случаи, проблеми и възможни алтернативи за децата и семействата им. Акцентира се на възможността за смяна на профилите  на приемни родители, с цел отглеждане  на деца с увреждания.  Трябва да се търсят и нови приемни семейства, както и да се работи активно за промяна на профилите на приемните родители,  защото на този етап в страната няма достатъчно семейства за нуждаещите се деца.  Специалистите се обединиха около идеята за популяризиране на приемната грижа в областта. Надежда и домове за децата за пореден път заяви своята готовност за  последваща подкрепа  на приемните родители. 

Екипната работа на всички експерти за пореден път доказа, че бихме могли да имаме успех, работейки заедно, професионално, отговорно и с отворени сърца към децата и нуждите им.

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в