Информирано съгласие за снимане

Скъпи деца, младежи, родители и законови представители на деца, 

ВИЖ В PDF

Надежда и домове за децата използва снимки, филми и истории за фондонабиране и кампании за повишаване на осведомеността. Този материал може да се използва в печатни, излъчвани и онлайн реклами, в социални медии, във вестници и списания или в доклади и презентации до нашите дарители и поддръжници – както в страната, така и в чужбина.

Ние сме отдадени на защитата и насърчаването на правата на децата. В съответствие с нашата Политика за закрила на детето и Политика за съхранение на изображения и конкретни случаи и Насоките към нея, ние се стремим да гарантираме, че всички деца са защитени от вреда а) докато са интервюирани, заснемани или фотографирани и б) при последващата употреба на изображения, записи или конкретни случаи.

Ние сме решени да вършим работата си по начин, който запазва безопасността, неприкосновеността на личния живот и достойнството на децата като основен приоритет. Поради тази причина се ангажираме със следното:

  • Ние винаги ще информираме децата и младежите, както и техните родители/настойници – по какъв начин ще бъдат използвани техните снимки или истории и ще поискаме тяхното писмено съгласие, преди да процедираме с каквото и да било
  • Децата и/или техните родители/настойници са свободни да откажат съгласие и това по никакъв начин няма да засегне връзката им с НДД. Дори и когато е дадено съгласие, децата и/или техните родители/настойници могат свободно да променят своето мнение и да оттеглят съгласието си във всеки момент
  • Винаги ще променяме истинските имена на децата и, ако е изрично отбелязано във формуляра, ще скрием лицата им. Също така, ще се уверим, че не включваме никаква информация, която да даде възможност децата да бъдат идентифицирани или локализирани
  • Няма да използваме материала за повече от 3 години: ако искаме да продължим да го използваме и след този срок, ние ще се върнем при вас и ще поискаме вашето съгласие отново. Въпреки това е важно да споменем, че естеството на социалните медии (например Facebook) е такова, че публикуваният материал ще продължи да бъде достъпен в дългосрочен план

ВИЖ ПОВЕЧЕ В PDF 

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Върни се обратно в