Искаме да знаем нашите права и да чуем вас

В Държавна агенция за закрила на детето се проведе семинар „Искаме да знаем нашите права и да чуем вас“ на 21 септември в рамките на  „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП  от 1.09.2020. Държавна агенция за закрила на детето подкрепи каузата и бе любезен домакин на събитието.

Семинарът имаше за цел да повиши знанията ни, по отношение правата на детето и тяхното прилагане и има ли различия в разбирането на специалисти и деца.

Форумът бе уважен от служебния заместник –министър на труда и социалната полтика Г-жа Надя Клисурска-Жекова, която поздрави децата и присъстващите и сподели своята визия за необходимостта от детско участие и това колко е важно да чуваме другите. Г-жа Елеонора Лилова – председател на ДАЗД също отправи приветствие към гостите с добре дошли и подчерта за смисъла на ползотворното партньорство на ДАЗД с „Надежда и домове за децата – клон България“ във всички видове дейности, свързани с деца и семейства.

Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата“  връчи на Г-жа Клисурска и Г-жа Лилова становището, изработено от децата, както и изрази своята благодарност за възмпжността децата да бъдат чути именно в ДАЗД. След това семинарът продължи с най-важните участници – децата.

Водещите Самуил и Елена поздравиха участниците и изразиха също своята благодарност към ДАЗД за подкрепата. След това всички деца, част от проекта и програмата за детско участие към Надежда и домове за децата – клон България споделиха какво ги мотивира и кара да са част от тази кауза.  Водещите създадоха условия за една приятна среда като помолиха присъстващите да се представят и да разкажат малко за себе си. След това поканиха Ния и Лидия да разкажат за  организацията и програмата за детско участие и децата обрисуваха какво сме правили до сега – какви срещи, какви сесии, какви дейности и какво ни е донесло това. Те споделиха и личните си усещания от проведените две застъпнически срещи с двамата министри – на труда и социалната политика и здравеопазването.

Кристина представи участието си в 13-тия Европейски консултативен форум за разработването на Европейска стратегия за детето. Сподели личен опит и впечатления. Елена и Лидия също представиха своя опит от учатсието си в Европейския форум за разработване на Европейска стратегия за детето и как именно това участие ги е доразвило и дообогатило.  Кристина сподели и за алтернативния доклад, създаден от децата от програмата и изпратен до ООН. Този доклад бе раздаден и на присъстващите. Финалът на семинара бе подготвената от децата визия за това, колко е важно всяко дете да живее в семейна сред аи да бъде подкрепяни и обичано. Децата получиха и подаръци от ДАЗД, както и участниците имаха възможност да се запознаят с Бяла книга за детето – изрботена от ДАЗД и предосатвена на всички.

Всички присъстващи, специалисти от ДАЗД, АСП, МТСП, РУО изразиха своето положително впечатление от децата, подкрепиха ги да продължават да следват мечтите си, да се развиват в тази насока, да популяризират детското участие и също така да не забравят колко е смислено и важно да участват и да се чува техния глас, когато станат родители самите те. Всички участници получиха и книжката, изработена от децата в рамкте на проекта „Добрият помощник на детето“, дизайн, идеи, текст и снимки – изработени от децата.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в