Ива Николова

Ива Николова, програмен координатор

Ива ни вдъхва увереност от  2018 г. Благодарение на дългогодишната си кариера в областта на правата на детето и младежките политики, както в изпълнителната, така и в законодателната власт, Ива е професионалист с широк спектър на познания и опит по отношение на разработването и прилагането на детските политики в България и в международен план. Тя подкрепя работата на НДД – България на национално ниво чрез участието си в работни групи за разработване на законодателни промени, стратегически и програмни документи в сферата на правата и закрилата на детето, становища, анализи и доклади. Ива подкрепя и работата на екипа по застъпничество на организацията на европейско ниво чрез участието си в разработването на ежегодни анализи на ситуацията на децата в България, доклада и препоръките на Eurochild към България за Европейската гаранция за детето, европейския семестър 2022 и др. Ива Николова е и отговорно лице на НДД – България относно сигурността и защитата на правата на хората, с които работим.

Можете да се свържете с Ива

телефон: +359 88 883 4111

e-mail: iva.nikolova.hhc@gmail.com