Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен механизъм по деинституционализация на деца (ОКМД) – представители на РДСП, ДСП, ОЗД, общинска администрация Бургас, проект „Приеми ме“, Директора на център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания ЦКОДУХЗ.

Г-жа Месерджиева – регионален координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ (НДД) за Бургаска област представи новия председател на ОКМД – г-н Пламен Янев – областен управител на Бургаска област. Той приветства участниците и изрази благодарност за активното участие на организации, фирми и граждани в „ Елхата на доброто“, организирана за осма година. Декларира готовността си да продължи активната дейност на ОКМД по отношение на превенцията на изоставянето на деца и работата и утвърждаване на семейството, като безалтернативно за отглеждане на деца.

На участниците в заседанието д-р Пепа Ралчева – директор на ЦКОДУХЗ  „Св. Стилиан“ докладва  случай на момиче на 5 години. Детето е с множество увреждания, за което полагат специални медицински грижи, но тъй като за някои от предписанията няма възможност да се полагат адекватни медицински грижи в Бургас. Заедно с ОЗД Бургас са правили опити за настаняване на детето, но са получили отказ. След изказване на г-жа Чочорова – ОЗД Бургас, г-жа Конкьова – ДСП Бургас и г-жа Месерджиева , членовете на ОКМД взеха решение да се проведат разговори  детето да бъде настанено в ЦНСТ с ПМГ. Най-подходящ е  град Пловдив и предстои да се направят разговори и отвеждане на момиченцето.

В края на заседанието д-р Пепа Ралчева разказа за услугите, които се предоставят в ЦКОДУХЗ „Св. Стелиан“, към който има стационар и плувен басейн и много услуги, които могат да се ползват и от приемните семейства, в  които се  отглеждат деца с увреждания. Ето и дейностите, които изпълняват:

  • Лечебно-диагностична дейност
  • Рехабилитация
  • Физикална терапия
  • Логопедична терапия
  • Психологическа дейност
  • Педагогически услуги
  • Ерготерапия
  • Занимания с родители

Информацията се оказа важна за участниците, в т.ч. и за координатора на проект „Приеми ме“ в кампаниите по общини за набиране на приемни семейства за отглеждане на деца с увреждания.

 

 

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Щастливо детство

Как си представяш да нарисуваш „Щастливо детство“? За мен това е само една буква! Искам да нарисувам сърце! Аз ще нарисувам къща. Небе, пейзажи…… вселената.

Върни се обратно в