Как разбираме правата на децата

В областна администрация София град се проведе семинар „Искаме да знаем нашите права и да чуем вас“ на 25 юни в рамките на  „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП  от 1.09.2020. Областна администрация София град подкрепи каузата и бе любезен домакин на събитието.

Семинарът имаше за цел да повиши знанията ни, по отношение правата на детето и тяхното прилагане и има ли различия в разбирането на специалисти и деца.

Г-жа Живка Такева- Първанова – Заместник областен управител приветства гостите с добре дошли и подчерта ползотворното партньорство на ОА с „Надежда и домове за децата – клон България“ във всички видове дейности, свързани с деца и семейства. Приветствие поднесе  и Теодора Иванова, главен секретар на ДАЗД, която подчерта, че ще се радва поверената й институция да е домакин на следващия семинар. Бе прочетен и получения от Д-р Кастрева, началник на РУО София поздравителен адрес. Боряна Климентова, програмен директор на „Надежда и домове за децата“ представи на кратко проекта и думата бе дадена на най-важните участници – децата.

Водещата Елена представя всички деца. След това покани Михаил и Лидия да разкажат за  организацията и програмата за детско участие. Калоян, Боян и Гери обрисуваха какво сме правили до сега – какви срещи, какви сесии, какви дейности и какво ни е донесло това. Те споделиха и личните се усещания от проведените две застъпнически срещи с двамата министри – на труда и социалната политика и здравеопазването.

Калоян представи участието си в 13-тия Европейски консултативен форум за разработването на Европейска стратегия за детето. Сподели личен опит и впечатления. Ния и Кристина споделиха алтернативния доклад, създаден от децата от програмата и изпратен до ООН. Кристина сподели личен опит и впечатления от 13-тия Европейски консултативен форум. Елена и Лидия също подчертаха важността на този форум и бяха впечатлени от броя участници, както и от колко много страни бяха. За децата, участвали в такъв Форум бе важно да се чуе техния глас и да се зачете мнението им.

Калоян подчерта колко искат децата да се популяризират техните права и да няма институции пълни с деца. За да се случи това ще ни трябват нови съмишленици, ясни цели и устойчиви политики за добро бъдеще.

Децата от програмата представиха чрез кратка сценка как виждат те работата с деца в риск и как всички трябва да се включваме. На финала всеки един участник от програмата за детско участие и проекта „Право на участие и глас“ сподели своята лична мотивация, която го е насърчила да се включи.

Всички присъстващи, специалисти от ДАЗД, ОА, здравните структури, отдели за закрила на детето, образователни институции, неправителствени организации изразиха своето положително впечатление от децата, подкрепиха ги да продължават да работят и да се развиват в тази насока и също така да не забравят важността от това да участват и да се чува техния глас, когато станат родители самите те.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в