Как се трансформира качеството на живот на хората със специални нужди

В резултат на установено партньорство с националното сдружение на общините в Република България, екипът на „Надежда и домове за децата- клон България“ проведе обучение на специалисти от Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в периода 03.07- 05.07.2018г. във Враца, хотел “Чайка“, местността Вратцата. В обучението участваха специалисти от Враца, Мездра, Бяла Слатина, Роман, Видин, Лом и Монтана, както и координаторът на „Надежда и домове за децата- клон България“ за област Враца Маргарита Андреевска.

На вниманието на участниците бе представена програма ИМПАКТ- иновативна, мултидисциплинарна, персонално насочена, активна, продължителна трансформация. Емоционално и през призмата на практическия си опит обучителите Боряна Климентова- програмен директор на „Надежда и домове за децата- клон България“ и Кремена Стоянова- национален консултант по детски политики представиха различните страни на  цялостния и всеобхватен подход, създаден, за да помогне на хората със специални нужди да израстват и да се развиват, според своите възможности и потенциал, както и  персонално насочените подходи, които използват нива на интервенция, за да позволят на хората да се придвижат от контролиращите  към подкрепящите методи. Представени бяха АВС- хронология / предпоставки, поведение, последствие/ и скалата на Дуранд като инструменти, както и  видовете функционална реакция. А проведените ролеви игри бяха увличащи, завладяващи, променящи.  Основната цел бе промяна на нагласата по отношение на уменията на грижещите се в процеса за разбиране на поведението и създаване на програми за подкрепа на специалните нужди, чрез въвеждане на  въпроса за средата и значението й за поведението.

В края на обучението участниците бяха убедени, че персонално насоченият, проактивен подход може позитивно да трансформира качеството на живот за хората със специални нужди. Те си тръгнаха удовлетворени, въоръжени с нови идеи  и инструменти за справяне с проблемното поведение.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в