Към април 2015 година в Разградска област са подкрепени 20 семейства в риск

1 (2)33На 23.04.2015г. в Областна администрация Разград се проведе работна среща на тема „Сътрудничество чрез Областен координационен механизъм по деинституционализация”.

Срещата бе открита от зам.областният управител Виолета Тодорова, която подчерта, че темата е с особена важност и в основата на успеха й е доброто сътрудничество между институциите.

  Координаторът на „Надежда и домове за децата” за област Разград – Таня Костова представи едногодишен отчет за сътрудничеството между организацията и отделите „Закрила на детето” от Област Разград. Дейността в Област Разград стартира през януари 2014 г.  първоначално в рамките по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България”, подкрепящ на проект „ПОСОКА Семейство”, а от октомври 2014 г. дейността се реализира съгласно проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години в България”.

През март 2014г. в Разград бе изграден Областен координационен механизъм по деинституционализация. В него са включени представители на всички институции имащи отношение към грижата за децата. Бяха организирани три обучителни модула за членовете на координационния механизъм, в които взеха участие 60 души представители на общините, областна администрация, полиция, РИО, РЗИ, Дирекции „Социално подпомагане“, Центровете за обществена подкрепа от област Разград. Проведени бяха 3 заседания на Областния координационен механизъм по деинституционализация в област Разград.

Иновативна и успешна се оказа практиката за сформиране на „мини“ Координационен механизъм. При наличие на проблемен казус се свиква заседание в общината на територията, на която е семейството в риск. Това спестява време и мобилизира ресурсите на общността, която е пряко заинтересована да разреши проблема. Такива „мини“ заседания бяха свикани в общ.Кубрат и в общ.Разград.

В резултат от работата към април 2015 година са подкрепени 20 семейства в риск и в момента все още се работи със 17 от тях. Случаите се избират и подават от Отдел „Закрила на детето”, като задължителното условие е в семейството да има бебе или дете от 0 до 3 години и реален риск за изоставянето му. Подкрепата е насочена към осигуряване на  подходящи условия за нормален живот. За да бъде постигнато това е правена: подготовка /издаване на медицински документи, закупуване на дрешки и обувки/ на 5 деца за

постъпване на детска градина;  на 2 деца е заплащана таксата за ЦДГ; за 18 деца са закупувани хранителни продукти, памперси и храни; подобрявани са жилищните и битови условия на живот в домовете; на 12 деца са закупувани лекарства; за три от случаите са поемани пътните разноски за прегледи и лечение в болнично заведение във Варна и София; за едно дете е закупувана бебешка количка, а на три семейства е платен наем за квартира и др.

По време на срещата беше разгледан и конкретен казус, а за решаването му специалисти от различните институции представиха свои предложения.

Прочетете още ...

АКТИВНА семейна подкрепа

На 25 и 26 март в хотел „Централ“ представители на отделите „Закрила на детето“ от област Разград и от Центровете за обществена подкрепа в Разград,

Бедността не е порок

Е. е трето дете в семейството на Силвия и Сураж. След като навършил годинка и четири месеца личният лекар подава сигнал в Отдел „Закрила на

Върни се обратно в