Конференция на Фондации Велукс

На 30 април 2019 година във Варна „Надежда и домове за децата – клон България“ бе част от Конференция на Фондации Велукс „Резултати и перспективи на НПО в работата си с ромите от Централна и Югоизточна Европа„. Организацията бе представлявана от Г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор, Боряна Климентова, програмен директор и Елена Петкова, национален координатор „Детски политики“.

По време на конференцията нашата организация представи своите модели на работа, запозна колегите с постиженията и успехите, както и имаше възможност да обмени опит с колеги от България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. Конференцията бе открита от Янс Педерсен от фондации Велукс, който подчерта важността от това всички организации, които изпълняват своите проекти да бъдат и малко любопитни и винаги да поглеждат и встрани от начертаната линия. Водещият на Конференцията Кристиян Холтет от Фондации Велукс представи програмата, както и ключовия лектор Г-н Ливиу Матеу, който запозна аудиторията със състоянието на ромската общност в региона. След това всяка една от 50 организации от България, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия, които изпълняват проекти, финансирани от Фондации Велукс разказаха за своите дейности, резултати и реализираната работа в подкрепа на ромските общности. Конференцията приключи с групова работа между всички участници като всяка една организация имаше възможност да сподели и дискутира своите добри практики за работа в ромска общност.


Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в