Конференция „Разкази с щастлив край“, организирана от Коалиция „Детство 2025“

kq8На 23.02.2016 година в „Дом на науката и техниката“ се състоя Конференция „Разкази с щастлив край“. Тя бе открита от Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Трендафил Меретев, директор на Фондация „Лумос“,. Събитието  е част от проект „Развитие на Коалиция Детство 2025“ и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“,  изпълняван от „Надежда и домове за децата-клон  България“.

Гостите Мая Манолова, омбудсман на Република България и  Ева Жечева, председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД изказа своята благодарност към Коалиция „Детство 2025“ за нейната работа по деинституционализацията и  определиха процеса като овластяващ децата и уважаващ различните в днешното общество.

В качеството си на бивши министър на труда и социалната политика, заместник-министър на труда и социалната политика и председател на ДАЗД г-н Тотю Младенов, г-жа Валя Симеонова и г-жа Надя Шабани припомниха началото на процеса по деинституционализация . Днешните успехи се дължат на ясно разписаната „Визия“ със срокове и отговорности и поетите ангажименти на всички участници в процеса. Това дава възможност за се правят изводи, оценки и да се търси отговорност от конкретни лица.

„Рефлексията върху опита ще ни помогне да предотвратим грешки в бъдеще“, подчерта Валя Симеонова, член на Ноу-хау Център към НБУ.

В работните панели взеха участие:

„Надежда и домове за децата – клон България“ 

SOS Детски селища

Фондация „За нашите деца“

Фондация „Карин дом – Варна“

Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения

Фондация „Лумос“

Фондация „Сийдър“

Фондация „За нашите деца

 ФИЦЕ-България,

Ноу-хау Център.

Сдружение „Еквилибриум“

Националната асоциация на ресурсните учители

Така, след направената равносметка на всички постижения и предстоящи предизвикателства, нашият разказ получи своя щастлив край, като наложи няколко препоръки към Правителството на Република България.

  • Коалиция 2025 настоява бъдещите дейности в сферата на ДИ за периода 2016 – 2020 година да стъпят на следните цели:
  • Недопускане настаняване на деца от 0-3 години в резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.
  • Закриване на всички специализирани институции за деца.
  • Повишаване на ефективността и качеството в системата за закрила на детето и мрежата от услуги.

За повече информация:

https://hopeandhomesbg.com/wp-content/uploads/2016/02/Knijka_FINALL.pdf

https://hopeandhomesbg.com/deinstitutsionalizatsiyata/

https://hopeandhomesbg.com/promyanata-v-otnoshenieto-kam-detsata-e-klyuchovo-za-uspeha-na-deinstitut

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в