Кръгла маса Габрово

ДНЕВЕН РЕД

 

Кръгла маса на тема

Работещи модели по превенция на изоставянето. Устойчивост на създадените партньорства и мрежи след приключване на проект „Посока: семейство”

                                         

29.05.2012 г., заседателна зала на Областна администрация – Габрово, етаж 1.

13.00 – 13.10 ч.- Откриване и представяне на участниците  

13.10 – 13.30 ч.- Добри практики относно превенция на изоставянето – Галина  Бисет, Сдружение Еквилибриум

13.30 – 13.45 ч. – Ролята на РЗИ относно превенция на изоставянето – Д-р Ирина Моровякова, Регионална здравна инспекция  – Габрово

13.45 – 14.00 ч. – Комплекс от интегрирани услуги за деца и семейства в рамките на проект „Посоки – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” – Петя Цвяткова, ст. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности” на Община Габрово

14.00 – 14.20 ч. – Кафе пауза

14.20 – 15.00 ч. – Дискусия по темата

Прочетете още ...

Дейности на „Надежда и домове за децата-клон България“ през януари 2015 година по Проект „Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 години“

Подкрепа на съответните държавни структури за развиването на оперативните програми и проектите по ДИ за новия програмен период.   Консултации на членовете на областните Координационни

Кръгла маса Търговище

Тема: Обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на регионално ниво  Дата: 13. 06. 2013г. Времетраене: 10:00 до 13:10 Място: гр. Търговище, комплекс

Мотивационен тренинг

ПРОГРАМА Мотивационен тренинг на членовете на Координационния Съвет по деинституционализация Място: комплекс Терра Европа гр. Търговище Дата: 13 юни 2013 г.  Час Тема Презентатор/Модератор  

Върни се обратно в