Кръгла маса Габрово

ДНЕВЕН РЕД

 

Кръгла маса на тема

Работещи модели по превенция на изоставянето. Устойчивост на създадените партньорства и мрежи след приключване на проект „Посока: семейство”

                                         

29.05.2012 г., заседателна зала на Областна администрация – Габрово, етаж 1.

13.00 – 13.10 ч.- Откриване и представяне на участниците  

13.10 – 13.30 ч.- Добри практики относно превенция на изоставянето – Галина  Бисет, Сдружение Еквилибриум

13.30 – 13.45 ч. – Ролята на РЗИ относно превенция на изоставянето – Д-р Ирина Моровякова, Регионална здравна инспекция  – Габрово

13.45 – 14.00 ч. – Комплекс от интегрирани услуги за деца и семейства в рамките на проект „Посоки – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране” – Петя Цвяткова, ст. експерт в Дирекция „Образование и социални дейности” на Община Габрово

14.00 – 14.20 ч. – Кафе пауза

14.20 – 15.00 ч. – Дискусия по темата

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в