Кръгла маса Монтана

ПРОГРАМА 

 Кръгла маса: Успешни политики при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

21121221Дата: 07.06.2013г.

Времетраене: 14,00 ч. – 17,00 ч.

Място: Голяма зала на Областна администрация – Монтана

Участници: РДСП – Монтана; Началници на ОЗД към ДСП; доставчици на социални услуги за деца; директор ДМСГД; Инспектори ДПС; РП – Монтана; РЗИ – Монтана; РИО – Монтана; Областна администрация; Община Монтана; ДО към МБАЛ – Монтана; ННО към МБАЛ – Монтана; неправителствен сектор;

Модератор: Цветан Димитров, експерт на НДД – България                      

14,00 – 14,15 ч.:

Откриване на събитието и представяне на участниците

14,15 – 15,15 ч.:

Добри практики и междуинституционално сътрудничество при работа по превенция на изоставянето на деца

  • участие в планирането и работата на процеса на областно и общинско ниво;
  • партньорствата и сътрудничеството – формулата за успешна интервенция;
  • използване ресурса на неправителствения сектор в процеса на деинституционализация и превенция;
  •  планиране и разработване на политики на общинско и областно ниво – развитие на социалните услуги за деца и семейства;
  • участие в изпълнението на националните проекти, финансирани от европейски фондове и разработване на механизми и правила за устойчивост на финансирането на новите услуги.

15,15 – 15,45 ч.:

Кафе-пауза

15,45 – 16,45 ч.:

Проблеми и затруднения при работа по превенция на изоставянето на деца, на областно и общинско ниво

  • икономическите причини и маргинализацията;
  • ранните бракове и ранна бременност;
  • проблеми и затруднения, определени от участниците в кръглата маса;
  • оценка на рисковете и стратегии за тяхното преодоляване – ролята на органите по закрила и общността.

16,45 – 17,00 ч.:

Представяне на резултатите от работата

17,00 ч.:

Закриване на кръглата маса

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в