Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“

На 7 март 2019 г. в гр. София „Надежда и домове за децата – клон България“ проведе Кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“. Любезен домакин на събитието бе Областна администрация София град.

Целта на Кръглата маса бе да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори на територията на София град и София област, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

Представяне на актуалната ситуация на приемната грижа бе направено от областния екип по приемна грижа на София град и от колеги от София област. Представители на Отделите за закрила на детето, Дирекциите за социално подпомагане, неправителствените организации имаха възможност да споделят успехите и предизвикателствата на приемната грижа, както и да обменят опит и работещи практики.

Активно участие в проведената кръгла маса взеха г-жа Живка Такева – Заместник-областен управител на Област София град, г-н Огнян Христов – Ръководител на проект „Приеми ме – 2015“, г-н Емил Тодоров – Директор Дирекция „Закрила на детето“ в АСП, както и представителите на Дирекциите за социално подпомагане, Отдели за закрила на детето в София град и София област и представители на неправителствения сектор. Обсъден бе проблема с липса на достатъчно приемни семейства и в частност на приемни семейства за деца със специални нужди. От ключово значение е повишаване капацитета на работещите в сферата на закрила на детето, съответно и на приемните родители. Други аспекти от дискусията бяха свързани с необходимостта от засилване връзката на децата, настанени в приемни семейства с биологичните им родители, както и работата в екип, която е от ключово значение.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в