Кръгла маса на тема „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“

На 25.04.2018 г. в Нова зала на Великотърновски общински съвет се проведе кръгла маса на тема: „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемна грижа като алтернатива на институционализацията“.

Целта на кръглата маса е да се разгледат механизмите за взаимодействие и възможностите за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне на приемната грижа като мярка за закрила на детето в семейна среда и социална услуга, предоставяна в общността и нейната роля в процеса на деинституционализация и прекратяване на настаняванията на деца в специализирани институции.

На срещата присъстваха Георги  Симеонов, изпълнителен директор на „Hope and Homes for Children- клон България , Боряна Климентова, програмен директор към „Hope and Homes for Children- клон България ,Елена Петкова, национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children- клон България, които представиха работата на организацията на територията на областта. Присъстваха и ръководителят на проект „Приеми ме – 2015“, директорът SOS „Детски селища – България“,  директорът на РДСП , представители на ОЗД  от областта, ръководители на ЦОП   , експерт „Социални дейности“ към Община Велико Търново, Областният екип по приемна грижа, приемни семейства  и регионалният координатор на „Надежда и домове за децата-клон България“.

Актуална информация за приемната грижа в област Велико Търново беше представена от Десислава Петкова, началник на ОЕПГ, като се акцентира че е необходимо настаняването на новородени деца в приемни семейства, както и извеждане на деца с увреждания от ДМСГД – гр. Дебелец. Приемни семейства споделиха своя опит в отглеждането на здрави деца и деца с увреждания. Споделени бяха трудности, които срещат приемните семейства в отдалечените населени места – липса на транспорт, здравни грижи, социално-психологическа помощ.

Информация за приемната грижа на национално ниво, подобряване на координацията между ДСП и ОЕПГ, провеждане на супервизия на приемните семейства, използване ресурса на неправителствени организации са въпроси, които бяха обсъдени от г-н Огнян Христов – Ръководител проект „Приеми ме – 2015“  и поставени за дискусия на участниците в кръглата маса.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в