Kръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на Област Перник, за превенция на изоставянето.“

Kragla masaНа 27.02.2014 г. от 15.00 ч. в Залата на Областна администрация – гр. Перник се проведе кръгла маса на тема: „Деинституционализация-позитивни практики на територията на Област Перник, за превенция на изоставянето.“ На срещата присъстваха 21 гости: Зам. Областния управител на гр. Перник – г-жа Г. Никодимова, дирекротите на РДСП-г-жа Касърова, Д СП – г-жа Кованджийска, ДМСГД гр. Перник – д-р Веселинова, ЦОП – г-жа Мирчева, ЦСРИ – г-жа Василева, старши експерт РИО – г-жа Божичкова, представители на Община Перник, екипа по приемна грижа, РЕД, координатора на проект „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“, ръководителите на ЦНСТ и Защитено жилище,здравни медиатори, както и изпълнителния директор на НДД- г-н Г. Симеонов и програмния координатор – Петя Върбанова.

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – Великобритания, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

9Фокусът на кръглата маса беше насочен към позитивния опит като ресурс за бъдещи успешни дейности. Позитивния опит и добрите практики са определени въз основа не само на резултатността, но и на вложените ресурси – човешки и времеви. Като добри практики бяха споменати изграждането на ОКМДИ, качеството на приемната грижа, добрата комуникация с родилно отделение, ОЗД, НДД и проект „ПОСОКА: СЕМЕЙСТВО“. Подчертана беше екипността, сътрудничеството и отзивчивостта проявена от всички институции ангажирани с процеса при работата по конкретни случаи. 

5На кръглата маса бяха представени три теми:

  • „Деинституционализация – позитивни практики на територията на Област Перник. Взаимодействие между институциите.“. Презентацията е представена от  М. Матеева, проектен координатор на „Надежда и домове за децата-клон България“ за гр. Перник.
  • Приемната грижа и процеса на деинституционализация, представена от г-жа Ивайла Касърова, директор РДСП гр. Перник.
  • Взаимодействие и партньорство между О ЗД гр. Перник и АГО към МБАЛ «Р. Ангелова» гр. Перник и «Надежда и домове за децата – клон България» за превенция на изоставянето в процеса на деинституционализация, представена от г-жа Румяна Герова, началник отдел О ЗД, към Д СП гр. Перник. 

Срещата беше открита и водена от зам. Областния управител на Област Перник. Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“-клон България поздрави присъстващите за постигнатите резултати и сподели, че в Област Перник процесът по деинституционализация и протекъл гладко без много сътресения. Петя Върбанова, програмен координатор представи накратко целите на организацията и броят на подкрепените от НДД деца през периода на дейност на проекта. Отношение взеха и приемните майки, които споделиха своя опит и изказаха благодарността си към НДД.

Прочетете още ...

Работна среща на членовете на Областен Координационен механизъм по деинституционлизация (ОКМДИ) гр. Перник

Тема: “ Координация на процеса на извеждане на децата от институциите“ Работната среща е по проект «Стратегическа деинституционализацияи реформиране на грижата за деца от 0 до

ИНФОРМАЦИЯ

На 25.02.2013 г. се проведе четвъртата среща на ОКМД в град Перник, по проект «Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до

Върни се обратно в