Кръгла маса на тема: „Моделът междуинституционално сътрудничество в процеса на деинституционализация – възможности и реалност“

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  организира Кръгла маса на тема:

„Моделът междуинституционално сътрудничество в процеса на деинституционализация – възможности и реалност“,  на 21 февруари 2014г. (петък) от 10,00 часа в залата на Общински съвет на община Септември.

Целта на Кръглата маса е да се представят позитивните практики на територията на област Пазарджик в процеса на деинституционализация. На вниманието на участниците ще бъде предоставена информация относно дейността и мисията на „Надежда и домове за децата“ клон България, както и бъдещето й партньорство с институциите на територията на Община Септември в подкрепа на деца и семейства в риск. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г. 

 Дневен ред

Дата: 21.02.2014 г.,

Място: община Септември, зала на Общински съвет

Начален час: 10.00 часа

 

09.30 – 10.00 ч.         Регистрация на участниците в срещата.

 

10.00 – 10.30 ч.          Откриване на кръглата масa от Иван Йорданов – областен управител на област Пазарджик

 

10.30-11.30 ч.            „Позитивни практики на територията на област Пазарджик в процеса на деинституционализация“

Надежда и домове за децата – клон България – мисия, дейности и постижения

Проект „Посока:семейство“ и ефекта върху децата

РДСП и взаимодейстието между всички участници

ОЗД и работа по превенция в екип

КСУДС – превенция на ниво родилен дом

11.30-12.00 ч.            Партньорство и активна работа на територията на община Септември и Ветрен

Надежда и домове за децата – клон България – защо и как ще продължим

12.00- 12.30ч.           Кетъринг

12.30 – 13.30              Дискусия. Ефективната работа и превенция на настаняване в институции. Въвличане на нови партньори.

 

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – клон България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в