Кръгла маса на тема: „Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени “

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България,  организира Кръгла маса на тема:

„Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени “,  на 27 февруари 2014г. (четвъртък) от 09,30 часа в залата на Областната управа – Габрово

 Целта на Кръглата маса е да се представи работата с приемните семейства и настъпилата промяна по отношение на приема на новородени. На вниманието на участниците ще бъде предоставена информация относно опита, който „Надежда и домове за децата“ клон България, има по отношение на  приемните семейства за деца с увреждания. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 г..

 Дневен ред

Дата: 27.02.2014 г.,

Място: залата на Областната управа – Габрово

Начален час: 09.30 часа

 09.15 – 09.30 ч.         Регистрация на участниците в срещата.

 09.30 – 09.40 ч.         Откриване на кръглата масa от г-н Николай Григоров – областен управител на област Габрово

 09.40-11.30 ч.            Представяне на работата на екипите по приемна грижа на територията на област Габрово

                                   Екип по приемна грижа – Трявна

                                    Екип по приемна грижа – Габрово

                                    Екип по приемна грижа – Дряново

                                    Дискусия.

 

11.30-12.00 ч.            ЦОП –овете, от  област Габрово ще представят работата си като партньори на приемните семейства и екипите по приемна грижа

 12.00- 12.30ч.           Кетъринг

 12.30 – 13.30              Приемна грижа за деца с увреждани – Елена Петкова.

Дискусия.

           

Кръглата маса е по проект  „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за деца от 0 до 3 години“ на „Надежда и домове за децата” – клон България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство“ на Министерство на здравеопазването.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в