Кръгла маса на тема “Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени”

gabrovo-kr-masa1Кръгла маса на тема “Промяна на нагласите на приемните семейства в посока прием на новородени” събра 27.02.2014 г. експерти от общински администрации, териториални структури и неправителствени организации. Организатори на събитието са британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата” – клон България, а целта която си поставиха е да се представи работата с приемните семейства и настъпилата промяна по отношение на приема на новородени. На вниманието на участниците беше предоставена информация относно опита, който „Надежда и домове за децата” – клон България има по отношение на приемните семейства за деца с увреждания.

По време на дискусията участниците споделяха опит и проблеми пред които се изправят ежедневно в своята работа. Като някой основни затруднения, с които са се сблъсквали бяха откроени липсата на средства за приемните семейства в първия месец; страхът на приемните родители да вземат дете с увреждания. Участниците в срещата акцентираха на необходимостта от интензивна работа на психолог със семействата, както и да се поставят тези въпроси още при обученията им.

gabrovo-kr-masa2По време на дискусията беше поставен въпрос за статуса на приемните семейства – като възраст, образование и т.н Стана ясно, че преобладаващата възраст е предпенсионна като към момента се е търсел брой на приемните родители и необходимостта от изпълнение на дейността по извеждане на децата от институциите. „Изключително важно е качеството на приемната грижа” – заявиха участниците като особено внимание се обърна върху образованието и личния пример на приемните родители.

Кръглата маса е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа дейнституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата” – клон България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на министерство на здравеопазването, част от дейностите на Националната стратегия „Визия за дейнституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, приети с Решение на Министерски съвет от 24.11.2010 година.

Прочетете още ...

Върни се обратно в