Кръгла маса

На 10 април 2013 г. от 13:00 до 18:00 часа в залата на  Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр. София ще се проведе кръгла маса по проблемите на деинституционализацията в България.

Инициятивата е на НПО, работещи по развитието и изпълнението на политиките по деинституционализация.

Поканени са МТСП, МЗ, МОМН, МП, ДАЗД, АСП, МВР, УНИЦЕФ, Фондация „ОУК“, Омбудсман на Република България, Представители на ЕК и НСОРБ 

Основна тема: „Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация“

Панел 1: Как заедно можем да гарантираме изпълнението и развитието на националната стратегия „Визия за ДИ” и Плана за действие

– участие в планирането и управлението на процеса – на политическо ниво,  на областно и местно ниво;

– планиране и разработване на законодателни и методологични промени – стандарти за финансиране и  качество на новите услуги;

– участие в изпълнението на националните проекти, финансирани от европейски фондове и разработване на механизми и правила за устойчивост на финансирането на новите услуги;

Панел 2:  Как заедно да осигурим мониторинг и контрол на ефективността и качеството на изпълнението на националните проекти

–  механизми и инструментариум за мониторинг;

– периодични анализи на информацията от мониторинга и предложения за преодоляване на системни грешки;

– оценка на рисковете и  стратегии за тяхното преодоляване;

Панел 3: Възможности за устойчиво развитие на политиката за ДИ през следващия програмен период и  осигуряване на изпълнението на Стратегията, която е с хоризонт на действие 15 години

 – устойчиво продължаване на започнатите проекти /финансово обезпечаване/ и разработване на нови, ориентирани към ДДРЛГ и ДМСГ;

–   какви ресурси са възможни и планирани по различните оперативни програми;

–   необходимост от спешно разработване на нов План за действие;

hope$homes

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в