Кристиан посещаваше дневен център на ДМСГД – Перник

Кристиан посещаваше дневен център на ДМСГД – Перник.  При едно от връщанията му вкъщи се установи, че вътре в жилището е много студено, а в същото време задимено, дори непрогледно. През зимния период, при пребиваването на   детето в центъра,  правеше впечатление, че то е много отпуснато, почти не проявява  емоции,  миришеше на пушек  и беше с много лоша хигиена. Очевидно условията в дома не бяха подходящи за отглеждане на дете.

Кристиан е изведен от семейната среда, за да се запазят живота и здравето му. Това се случва и с другите две деца. Жилището се нуждае от ремонт, за да могат трите деца да се върнат при родителите си.

„Hope and Homes for Children – клон България”, ОЗД – Перник, бетонов възел, и роднини и приятели на семейството  изградихме комини, бетонирахме пода, поправихме покрива. Къщата вече е ремонтирана и Кристиян е върнат при родителите му, предстои  връщане и на другите деца. От Евангелистката църква се ангажират да помагат с храна и дрехи.

През септември ние ще подкрепим  родителите при намирането на детска ясла за Кристиан и безплатни медицински изследвания за детето и майката. В семейството има проблем с хигиената в жилището и дворното място. В тази връзка непрекъснато разясняваме и ще подпомогнем  майката и бабата  да поддържат добри хигиенно-битови условия. Продължаваме да работим със семейството и да съдействаме при възникнали проблеми.

Прочетете още ...

Върни се обратно в