Липсата на приемни родители е основен проблем при процеса на деинституционализация

На 13.10.2021 г. в  залата на Областна администрация Хасково се проведе с заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

Заседанието бе открито  и председателствано от госпожа Виолета Желева зам. областен управител.

На срещата присъстваха 15 участници- директорът на РДСП , директорът на РЗИ, представители на ОЗД и общините  от областта, експерти от Областна администрация и експерти от  „Надежда и домове за децата – България“.

През  2021 г. са подкрепени  22 деца по модела Активна семейна подкрепа. Три приемни семейства са получили подкрепа за настаняване на деца с увреждания.  Проведени са 2 обучения на членовете на ОКМД.

Д-р Димитрова, директор РЗИ сподели с присъстващите, че  строежа на ЦНСТ с ПМГ напредва и се надява до края на годината да бъде завършено. Създаденият Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания /ЦКОДУХЗ/ работи на пълен капацитет  с 36 деца.

Експерти на НДД предложиха на представителите на ОА да направят подбор на персонал за ЦНСТ и с наша помощ да им се направи обучение. Така при стартиране на услугата в началото на следващата година ще се гарантира качеството на живот на децата.

На заседанието беше разгледан случай на дете на 9 години, бежанец настанено в ЦНСТ. Детето трябва да бъде изведено в приемно семейство, а те не са намерили такова. Поехме ангажимент да проверим за свободни приемни родители в страната.

Много от присъстващите изразиха благодарност за подкрепата, която оказваме в процеса на деинституционализация в Хасковска област.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в