Липсата на приемни семейства за деца с увреждания е проблем за процеса на деинституционализация в Стара Загора

На 14.10.2021 г.  в Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация под председателството на Венета Хаджийска – регионален координатор на НДД – България за областта. На него присъстваха заместник областният управител Стоян Стоянов, Кремена Стоянова   – национален консултант по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“, представители на Община Стара Загора, началници на отделите за закрила на детето от областта, началник РУО, част от екипа на областен екип по приемна грижа, център за ранно детско развитие, експерт от РДСП, координатор детско и майчино здраве в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, представител на ЦРДР Стара Загора, на НПО Самаряни, и др.

Всеки от присъстващите представи себе си, организацията, която представлява и досегашното взаимодействие по ОКМД.

Теми на обсъждане бяха подобряването на взаимодействието в процеса на предоставяне на грижа за деца от 0-3 години, алтернативи на институционализацията и нови предизвикателства на работата в условия на пандемия. Споделиха се общи добри практики, както и се набелязаха нови случаи за общо взаимодействие. Проблем е липсата на приемни родители за деца с увреждания на територията на област Стара Загора и 67 деца с увреждания, настанени в ДМСГД, които трябва да бъдат изведени при преструктурирането му в нова услуга. Нашите експерти предложиха да участват в обучение на приемни родители. За цялата област има само 3 семейства, които могат да отглеждат деца с увреждания.

Целта на срещата бе да се сподели работят ли добре механизмите за взаимодействие и има ли възможности за подобряване на координацията между всички партньори, участващи в процеса на предоставяне грижа за деца.

Присъстващите изтъкнаха най-вече бързината и адекватността на реакция на нашата организацията при семейства в криза. Като потвърждение на факта бе решен в действие казус, предложен на вниманието на присъстващите от началник ОЗД Казанлък. Коментира се окозване на помощ на самотна майка на три деца, две от които близнаци, нямаща възможност да закупува училищни помагала. Бързата намеса на началник РУО Стара Загора Г-жа Татяна Димитрова реши проблема само след един разговор с директора на училище „Чудомир“ в Казанлък.

От ОЗД Стара Загора предложиха на вниманието случай на 11 месечно бебе, отглеждано от бабата поради факта, че майката е в затвора, а бащата е в пробация.

Надежда и домове за децата – клон България, прилага моделa на Областен координационен механизъм като инструмент за ефективна работа на регионално ниво от април 2015 година в област Стара Загора, припомни регионалният координатор. Моделът на активна семейна подкрепа е най-вече помощ за самопомощ, допълни тя. Доверието изградено помежду ни ще ражда още добри дела в името на децата.

Кремена Стоянова припомни, че организацията трябва да се намесва бързо, активно, адекватно, но краткосрочно и стратегически, за да се постигат нужните резултати и да не се създават зависимости от помощ.

По предложение на регионалния координатор се инициира създаване на затворена група във фейсбук, която да подобри комуникацията между партньорите.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в