Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните услуги през април. В резултат на това Агенцията издаде заповед за утвърждаване на три лиценза за предоставяне на социални услуги „Работа в общността“, „Информиране и консултиране“ и „Застъпничество и посредничество“. Лицензите са получени в средата на май. Надежда и домове за децата – клон България започна да анализира ситуацията и да търси възможности на общинско ниво за предоставяне на тези услуги. НДД – България също е в процес на преразглеждане на Националната карта на социалните услуги, за да придобие яснота какъв тип услуги планират да развият различните общини. Прегледът на Националната карта на социалните услуги започна от регионалните координатори на Надежда и домове за децата – клон България, след което ще бъдат организирани последващи дискусии с кметовете на общини. 

Прочетете още ...

Върни се обратно в