Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво

trvn2Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ бе второто обучение за членовете на Областния координационенн механизъм във Видин в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

 

trvn1Практическите насоки и препоръки за работа, директната работа с казуси и конкретни примери създаде условия за работа между всички участници в процеса на деинституционализация на областно ниво. Обучението включваше теоретична част и практични аспекти, които подпомогнаха участниците в ежедневната им работа и им предоставиха възможни решения на казусите, по които работят. По време на обучението членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация във Видин успяха да обменят опит и експертиза, както и да засилят взаимодействието си по време на работа.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в