Луксофт България ЕООД с дарение от компютри

Надежда и домове за децата – клон България осъществява своята дейност в унисон с Конвенцията на ООН за правата на детето. Нашето виждане е всяко дете да расте в семейна или близка до семейната среда. През годините премахването на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и развитие на компетентностите и способностите на семействата постепенно се оформят и като приоритет на органите за закрила на детето. Развитието на потенциала на децата и компетентностите на семейството  са в основата на успеха в процеса на деинституционалиация.

През последната година налаганите ограничения за придвижване, социални контакти и дистанционно обучение постави всички нас пред изпитание. Нашият екип започна да търси възможности да подпомогне обучението на децата чрез предоставяне на електронни устройства на деца от семейства в криза и застрашени от отпадане от учебния процес. Именно недостигът на компютри в семействата и ЦНСТ могат да доведат до социално изключване.

Фирма Луксофт България ЕООД в началото на месец февруари дари 15 компютъра. Това дарение ще достигне до деца от семейства в криза, семейни центрове, както и за повишаване компетентностите на органите по закрила на деца. Изключително сме благодарни на Луксофт България за оказаната подкрепа в преодоляване на дефицити и социална изолация на деца в риск.

Нашият екип работи по оценка на потребностите на деца в семейства от 12 области в България, за да може дарението да доведе до максимални резултати.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в