Луксофт България ЕООД с дарение от компютри

Надежда и домове за децата – клон България осъществява своята дейност в унисон с Конвенцията на ООН за правата на детето. Нашето виждане е всяко дете да расте в семейна или близка до семейната среда. През годините премахването на институционалната грижа за деца от 0 до 3 години и развитие на компетентностите и способностите на семействата постепенно се оформят и като приоритет на органите за закрила на детето. Развитието на потенциала на децата и компетентностите на семейството  са в основата на успеха в процеса на деинституционалиация.

През последната година налаганите ограничения за придвижване, социални контакти и дистанционно обучение постави всички нас пред изпитание. Нашият екип започна да търси възможности да подпомогне обучението на децата чрез предоставяне на електронни устройства на деца от семейства в криза и застрашени от отпадане от учебния процес. Именно недостигът на компютри в семействата и ЦНСТ могат да доведат до социално изключване.

Фирма Луксофт България ЕООД в началото на месец февруари дари 15 компютъра. Това дарение ще достигне до деца от семейства в криза, семейни центрове, както и за повишаване компетентностите на органите по закрила на деца. Изключително сме благодарни на Луксофт България за оказаната подкрепа в преодоляване на дефицити и социална изолация на деца в риск.

Нашият екип работи по оценка на потребностите на деца в семейства от 12 области в България, за да може дарението да доведе до максимални резултати.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в