Людмила Иванова

Людмила Иванова, регионален координатор за област Плевен.

 

Людмила Иванова се присъедини към екипа на НДД – клон България през 2021 година. Пряко ангажирана с подкрепата на семейства за отглеждане на деца в семейна среда, а не в институции. Заедно с  ОЗД полага усилия да не се настаняват деца в ДМСГД Плевен и той да бъде закрит.

Може да се свържете с Людмила Иванова

За контакти : GSM +359 884 509 439

E-mail:  ivanova.hhc@gmail.com