„Меморандум за разбирателство“, подписаха „Надежда и домове за децата – клон България“ и Областна администрация Враца

IMG_20160205_100700На 05.02.2016 година Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Малина Николова, управител на административна област Враца, подписаха „Меморандум за разбирателство“.

Събитието се състоя в рамките на инициирана среща на тема „Междуинституционалното партньорство с неправителствения сектор в посока деинституционализация и грижа за децата и техните семейства“. На нея присъстваха заместник областният управител Мирослав Комитски, Елена Петкова, национален експерт „Детски политики“, Маргарита Андреевска – регионален представител на „Надежда и домове за децата”, както и представители на институции, подкрепящи децата и семействата в риск.

IMG_20160205_103329Георги Симеонов подчерта, че една от основните дейности на „Надежда и домове за децата“ – клон България е в посока подкрепа на деинституционализацията на деца чрез прилагане на разработен модел и програма. Всяко дете да расте в любяща, семейна среда, това е цел, около която се обединяват НПО, държавна администрация и общински власти.

Областният управител Малина Николова представи дейностите по присъединяването на Областна администрация – Враца към „Механизъм по деинституционализация“ през изминалата 2015 година. Сформирането на „Областния координационен механизъм“ и активната семейна подкрепа, разработени от „Надежда и домове за децата – клон България“ е в съответствие с националните и европейски цели и приоритети и в тясна връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.  Тя припомни, че практиката кореспондира с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца, в която е заложено непрекъснато взаимодействие и мултидисциплинарна работа в процеса на предоставяне и развитие на нови услуги.

IMG_20160205_103700„Така заедно поставихме началото на платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство, чиято цел са децата в риск, а нашата основна задача бе да  обединим своите усилия, време, експертен опит и ресурс за успешно решаване на всеки един отделен казус.“ – заяви Областният управител.

Най-важното в изпълнението на дейностите е развитието на социалните услуги на регионално равнище, чрез които се променя мисленето на специалистите и се допринася за промяна на обществените нагласи към децата и семействата в риск.

„С общи усилия успяхме да създадем среда на диалог, чрез който да търсим решения в зависимост от нуждите на всяко дете“ – категорична беше Малина Николова.

Изпълнителният директор на „Надежда и домове за децата“ – клон България Георги Симеонов изрази благодарността си към екипа на Областния координационен механизъм по деинституционализация на област Враца за положените усилия по координация и взаимодействие с общините в областта и с всички други държавни органи и институции, които имат пряко отношение.

Подписаният Меморандум за разбирателство потвърждава съгласието двете страни да работят съвместно в процеса на реализиране на поставените цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и за приоритетите, включени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца за периода 2016 – 2020 по превенция на деца и семейства в риск и продължаване на деинституционализация на грижите за деца.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в