„Меморандум за разбирателство“, подписаха „Надежда и домове за децата – клон България“ и Областна администрация Враца

IMG_20160205_100700На 05.02.2016 година Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Малина Николова, управител на административна област Враца, подписаха „Меморандум за разбирателство“.

Събитието се състоя в рамките на инициирана среща на тема „Междуинституционалното партньорство с неправителствения сектор в посока деинституционализация и грижа за децата и техните семейства“. На нея присъстваха заместник областният управител Мирослав Комитски, Елена Петкова, национален експерт „Детски политики“, Маргарита Андреевска – регионален представител на „Надежда и домове за децата”, както и представители на институции, подкрепящи децата и семействата в риск.

IMG_20160205_103329Георги Симеонов подчерта, че една от основните дейности на „Надежда и домове за децата“ – клон България е в посока подкрепа на деинституционализацията на деца чрез прилагане на разработен модел и програма. Всяко дете да расте в любяща, семейна среда, това е цел, около която се обединяват НПО, държавна администрация и общински власти.

Областният управител Малина Николова представи дейностите по присъединяването на Областна администрация – Враца към „Механизъм по деинституционализация“ през изминалата 2015 година. Сформирането на „Областния координационен механизъм“ и активната семейна подкрепа, разработени от „Надежда и домове за децата – клон България“ е в съответствие с националните и европейски цели и приоритети и в тясна връзка с изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.  Тя припомни, че практиката кореспондира с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца, в която е заложено непрекъснато взаимодействие и мултидисциплинарна работа в процеса на предоставяне и развитие на нови услуги.

IMG_20160205_103700„Така заедно поставихме началото на платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство, чиято цел са децата в риск, а нашата основна задача бе да  обединим своите усилия, време, експертен опит и ресурс за успешно решаване на всеки един отделен казус.“ – заяви Областният управител.

Най-важното в изпълнението на дейностите е развитието на социалните услуги на регионално равнище, чрез които се променя мисленето на специалистите и се допринася за промяна на обществените нагласи към децата и семействата в риск.

„С общи усилия успяхме да създадем среда на диалог, чрез който да търсим решения в зависимост от нуждите на всяко дете“ – категорична беше Малина Николова.

Изпълнителният директор на „Надежда и домове за децата“ – клон България Георги Симеонов изрази благодарността си към екипа на Областния координационен механизъм по деинституционализация на област Враца за положените усилия по координация и взаимодействие с общините в областта и с всички други държавни органи и институции, които имат пряко отношение.

Подписаният Меморандум за разбирателство потвърждава съгласието двете страни да работят съвместно в процеса на реализиране на поставените цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и за приоритетите, включени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца за периода 2016 – 2020 по превенция на деца и семейства в риск и продължаване на деинституционализация на грижите за деца.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в