Меморандум за разбирателство с административна област Сливен

1На 14.04.2016 г. Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България” и Татяна Петкова, областния управител подписаха Меморандум за разбирателство.

Георги Симеонов подчерта, че НДД работи винаги в тясна връзка с държавните институции. „Като подкрепяща организация ние сме тук, за да подпомогнем процеса на деинституционализация и усилията на държавата, за да няма нито едно дете, живеещо в институция. Държавата и НПО трябва да си помагаме, за да се случват нещата. Чрез подписването на този Меморандум за разбирателство се валидират добрите намерения на двете страни“.

На подписването присъстваха още Веска Вълчева – заместник областен управител, Елена Петкова – национален експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България”, Мария Горанова – регионален координатор на организацията и Женя Андонова – главен експерт в Областна администрация Сливен.

Татяна Петкова приветства гостите и изрази удовлетворението си, че „Надежда и домове за децата“ е партньор на администрацията. Тя припомни, че на 04.06.2015 г. със заповед на областния управител на област Сливен е сформиран „Областен координационен механизъм по деинституционализация“, който обединява експертизата и ресурсите на заинтересованите институции и организации в област Сливен при решаване на конкретни казуси на деца и семейства в риск. Основната цел на това сътрудничество е превенция изоставянето на деца, като се подкрепят семейства, които по някаква причина са изпаднали в криза.

Областният управител благодари на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България”, както и на експертите от Областна администрация. „Радвам се, че днес подписваме Меморандум за разбирателство, който потвърждава съгласието, постигнато между нас, да работим съвместно и да се подкрепяме в процеса на реализиране на поставените цели в Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, както и на целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Сливен“.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в