Младежката програма на Надежда и домове за децата на среща с ООН

        Виктория и Михаил са част от Програмата за младежко участие на Надежда и домове за децата – клон България. Те са и застъпниците и гласът на онези деца и младежи, които нямат възможност да бъдат чути от държавните институции. Правото на децата да имат семейство, да се учат, да имат приятели и да развиват своя потенциал са част от правата, които трябва постоянно да се защитават.

На 2 май  в Женева се състоя 95-тата сесия на Комитета по правата на децата към Организацията на обединените нации. На този форум от най-високо равнище нашите младежи бяха поканени, за да представят своята гледна точка за напредъка на България по спазването правата на детето.

        Конвенцията по правата на детето е приета през 1989 година, а през 1991 година е ратифицирана от Велико Народно Събрание и е част от вътрешното право на страната ни. На всеки 6 години се прави преглед на постигнатите резултати и се набелязват цели, които да бъдат изпълнени. Тази година участниците в нашата програма имаха шанс да бъдат чути и да се започне да се работи по техни приоритети.

Какво ни споделиха преди срещата.

 • Виктория: „Животът ми е страхотен. Имам прекрасно семейство и дом, приятели, които ме подкрепят и много възможности да се чува моя глас. Глас, който е чут и е уважен. За съжаление много деца, тийнейджъри и възрастни нямат този шанс. И това не е честно. Заради това ние, младите застъпници от Надежда и домове за децата – България ще продължаваме да търсим промяна.“
 • Михаил: „Целият свят е детска площадка. Тук децата играят свободно без значение от това какъв е техния цвят на кожата, от къде са, къде учат и с наближаването на нашата среща с Комитета по правата на детето на ООН е важно да не забравяме тези неща.“

На самата среща те поставиха следните акценти:

 • Правото на децата на живот в семейство. Едно от основните права, но в България все още има деца които са настанени в институции и са лишени от семейна грижа. Нямат личен избор, нямат възможност да развиват своя пълен потенциал и да отстояват своите позиции.
 • Право на избор и глас. Децата с увреждания, децата в малките населени места, децата от малцинствени групи не са равнопоставени и това не е справедливо и трябва да има промени в тази посока.
 • Право на образование. В нашата страна бедността е един от факторите за липса на достъп до образование, социалната изолация и миграцията.
 • Мониторинг на всички дейности от самите деца. Всеки напредък в посока спазване на правата на децата го измерват възрастни, което не е напълно обективно. Нашите младежи предлагат и децата да дават оценка и те по своето усещане от прилагане на законодателството да имат равен глас за отчитане на напредъка на страната ни. Това е поемане на отговорност и търсене на ефективност от прилагането на законодателството.

За да се даде възможност българските деца да са щастливи и да работят за развитието на България Виктория и Михаил и техните връстници от Програмата за детско участие  предлагат:

 • Премахване на институционалната грижа за деца
 • Работа в посока да се спре изоставянето на деца. Дори и в малки институции да се настаняват деца само в краен случай. Казано по друг начин да се вложи ресурс в семейството и да не се стига до раздяла с родителите поради бедност.
 • Подобряване на качеството на грижите за деца в Центровете за настаняване от семеен тип и търсене на алтернативи за настанените там.
 • Самостоятелен живот за младежи от ЦНСТ, които сега са обречени целия си живот да прекарат институции. Така те трябва постоянно да се напасват към други хора и да нямат усещане за близост и семейство.
 • Наблюдение, надзор и активно участие на децата в прилагането на Европейската гаранция за детето по отношение на спазването на правата на детето в България.

Комитетът по правата на детето към ООН получи и конкретни въпроси, които все още нямат отговор. През последните години беше направено много за децата, но и много предстои и всяко загубено време се измерва в пораснали деца, които не са изявили своя потенциал.

 • Защо има все още 4 ДМСГД и какъв планът за тях?
 • Как ще се подобри качеството на грижа на децата от ЦНСТ и как ще се търсят алтернативи за тях – настаняване в приемна грижа например?

 Виктория и Михаил бяха удовлетворени, че са успели да са застъпници на децата „без глас“ и много се надяват да бъдат чути и да бъдат предприети конкретни стъпки.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в