Мобилизиране на ресурси в общността

obuchenie3031k1На 30 и 31 май в хотел „Перперикон” в Кърджали се проведе обучение на 23 специалисти от РДСП, ОЗД , ЦНСТ, ЦОП и Дневните центрове на тема „Активна семейна подкрепа”.  Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в Българияна „Надежда и домове за децата- България“.

Кремена Стоянова, националният експерт по детски политики към НДД – клон България”   и Цветелина Арапова  запознаха участниците с модела на активна семейна подкрепа.

Интерес предизвикаха методите за мобилизиране на ресурси в общността при кризи в семействата.  Всеки от участниците имаше възможност да обогати познанията си и да предлага решения, съобразени с позицията, която заема. Екипната работа и сътрудничеството с различните институции и децата в риск е водещ елемент при разрешаване на проблемни ситуации. Интересите на децата във всички интервенции, заемат водеща роля.

Обучението ще допринесе по-малко деца да израстват без семейна среда и по- голяма емпатития на работещите с деца и деца и семейства. 

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в