Мотивацията е ключовият елемент в работата на всички заинтересовани институции в процеса на деинституционализация

8-9.06v-nНа 8 и 9 юни във Видин се състоя обучение на членовете на вече сформираняи Областен координационен механизъм по деинституционализация в хотел Ровно  в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

8-9.06vn2Мотивацията е ключовият елемент в работата на всички заинтересовани институции в процеса на деинституционализация. Първият модул „Мотивационен“ подпомогна участниците от област Видин чрез интерактивни подходи, представени от обучителя Людмил Стефанов да усетят живота и емоционалните състояния на децата от институциите, да развият личното си отношение към техния статус, както и да разберат къде са те като представители на държавните институции чрез ролята на добрия възрастен в живота на детето. Присъстваха 31 участниците представители на ОЗД, ДСП, РИО на МОН, областна администрация, НПО.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в