На 10 юли в Областна администрация Бургас бе проведено и второтото заседание за работа по случаи на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

 m21На 10 юли в Областна администрация Бургас бе проведено и второтото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

Експертите разгледаха  два случая на деца в риск, за които следваше да бъдат предприети незабавни действия и се вземат конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане в семействата им. Случаите са  по предложение от Отдел Закрила на детето в град. Карнобат.  В заседанието участваха 16 представители на институции, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За единия случай бе необходимо съдействие от община Сунгурларе, а за другия от Бюро по труда град Карнобат.

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Работата на новосформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 

Инициативата е по проект „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.                                                         

Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава със следващото заседание на ОКМ на 28.08.2015 г.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в