На 10 юли в Областна администрация Бургас бе проведено и второтото заседание за работа по случаи на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

 m21На 10 юли в Областна администрация Бургас бе проведено и второтото заседание за работа по случаи на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.

Експертите разгледаха  два случая на деца в риск, за които следваше да бъдат предприети незабавни действия и се вземат конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане в семействата им. Случаите са  по предложение от Отдел Закрила на детето в град. Карнобат.  В заседанието участваха 16 представители на институции, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво. За единия случай бе необходимо съдействие от община Сунгурларе, а за другия от Бюро по труда град Карнобат.

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Работата на новосформирания координационен механизъм обединява 26 организации и индституции  и  се ръководи от заместник областния управител доц.д-р Севдалина Турманова. 

Инициативата е по проект „ОКМ – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионални и общински структури“на  Надежда и домове за деца – клон България – детска благотворителна организация за подобряване живота на деца без родителска грижа и живеещи в трудни условия.                                                         

Фокусът е върху деца от 0 до 3 години и техните семейства и се подкрепя от Областна администрация Бургас. Работата по проекта продължава със следващото заседание на ОКМ на 28.08.2015 г.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в