На 12.12.2016 година в град Хасково, се проведе заседание на областен координационен механизъм по деинститузионализация (ОКМД)

okmd121220161На 12.12.2016 година в град Хасково, се проведе заседание на  областен координационен механизъм по деинститузионализация (ОКМД).

На заседанието присъстваха Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Боряна Климентова, програмен координатор към „Надежда и домове за децата – клон България“ , които представиха Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

okmd121220165Георги Симеонов акцентира в презентацията си върху водещия приоритет на Плана, неговите специфични цели, целеви групи и предвидените мерки за изпълнението му.

Боряна Климентова представи проект на карта на услугите, предвидени в Плана за действие.Коментираха се и новите услуги, които ще се предоставят на територията на Област Хасково, както и предстоящото закриване на Дом за медико-социални грижи за деца.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в