На 13 и 14.07.2015 година членовете на ОКМД – Велико Търново участваха във второто обучение „Мотивационен модул“

vt21На 13 и 14.07.2015 година членовете на ОКМД – Велико Търново участваха във второто обучение „Мотивационен модул“ в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Членовете на ОКМД – Велико Търново имаха възможност да усетят и съпреживеят пряката рабора с деца и семейства, както и да проследят системния подход при взаимодействието със семейството и децата. Интерактивните подходи на обучителя подпомогнаха членовете на ОКМД да разбират по-добре и в детайли живота на децата и семействата, както и ролята си като ангажирани институции с процеса на деинституционализация.

vt22Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в