На 13 и 14.07.2015 година членовете на ОКМД – Велико Търново участваха във второто обучение „Мотивационен модул“

vt21На 13 и 14.07.2015 година членовете на ОКМД – Велико Търново участваха във второто обучение „Мотивационен модул“ в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Членовете на ОКМД – Велико Търново имаха възможност да усетят и съпреживеят пряката рабора с деца и семейства, както и да проследят системния подход при взаимодействието със семейството и децата. Интерактивните подходи на обучителя подпомогнаха членовете на ОКМД да разбират по-добре и в детайли живота на децата и семействата, както и ролята си като ангажирани институции с процеса на деинституционализация.

vt22Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в