На 14 и 15 януари 2016 г. в Банкя се състоя Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025“

krmasaBankia1415.01.2016.1На 14 и 15 януари 2016 г. в Банкя се състоя Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025“ в рамките на проект „Развитие на Коалиция Детство 2025, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Кръглата маса бе насочена към определяне на основните приоритети в работата на коалицията, както и спешните работни задачи в отговор на съществуващи рискове за ефективното изпълнение на политиката по деинституционализация.

Участниците дискутираха основните приоритети в работата на Коалицията, които са свързани с актуализацията на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Да продължи процесът на закриване на ДМСГД. Да се осъществят законодателни промени и участие на Коалицията в процеса на управление и мониторинг на ДИ на различни нива.

Присъстваха 20 души, представители на 10 организации, членове на Коалиция „Детство 2025“.

krmasaBankia1415.01.2016.5 krmasaBankia1415.01.20164

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в