На 14 и 15 януари 2016 г. в Банкя се състоя Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025“

krmasaBankia1415.01.2016.1На 14 и 15 януари 2016 г. в Банкя се състоя Кръгла маса на Коалиция „Детство 2025“ в рамките на проект „Развитие на Коалиция Детство 2025, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Кръглата маса бе насочена към определяне на основните приоритети в работата на коалицията, както и спешните работни задачи в отговор на съществуващи рискове за ефективното изпълнение на политиката по деинституционализация.

Участниците дискутираха основните приоритети в работата на Коалицията, които са свързани с актуализацията на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Да продължи процесът на закриване на ДМСГД. Да се осъществят законодателни промени и участие на Коалицията в процеса на управление и мониторинг на ДИ на различни нива.

Присъстваха 20 души, представители на 10 организации, членове на Коалиция „Детство 2025“.

krmasaBankia1415.01.2016.5 krmasaBankia1415.01.20164

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в