На 15.06.2016-16.06.2016 в град Ямбол се състоя обучение на тема ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА.

IMG_20160602_094136Водещи на обучението бяха Кремена Стоянова и Цветелина Арапова, представители на „Надежда и домове за децата – клон България“. Присъстващите бяха работещи в социалната сфера специалисти, ангажирани с процеса на деинституционализация – социални работници от ОЗД, екипите по приемна грижа, социални работници към Комплекса за социални услуги за деца и възрастни.

Обучението премина изключително динамично, с активност от страна на всички участници, като водещите даваха възможност на всеки да сподели мнение, да изведе проблеми, да отправи предложения и идеи. Приложените упражнения, интерактивни игри и казуси, съчетани с добре представения и подробен теоретичен материал бяха в основата на това обучението да постигне два ефекта – извеждане на деинституционализацията като важен фактор за промяна на живота и развитието на децата и необходимостта от колаборация и подкрепа между всички ангажирани в тази посока.  

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в