На 15.06.2016-16.06.2016 в град Ямбол се състоя обучение на тема ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА.

IMG_20160602_094136Водещи на обучението бяха Кремена Стоянова и Цветелина Арапова, представители на „Надежда и домове за децата – клон България“. Присъстващите бяха работещи в социалната сфера специалисти, ангажирани с процеса на деинституционализация – социални работници от ОЗД, екипите по приемна грижа, социални работници към Комплекса за социални услуги за деца и възрастни.

Обучението премина изключително динамично, с активност от страна на всички участници, като водещите даваха възможност на всеки да сподели мнение, да изведе проблеми, да отправи предложения и идеи. Приложените упражнения, интерактивни игри и казуси, съчетани с добре представения и подробен теоретичен материал бяха в основата на това обучението да постигне два ефекта – извеждане на деинституционализацията като важен фактор за промяна на живота и развитието на децата и необходимостта от колаборация и подкрепа между всички ангажирани в тази посока.  

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в