На 15 и 16 юни 2015 г. в хотел „Сити“, гр. Стара Загора се проведе първото обучение на членовете на Oбщински координационен механизъм по деинституционализация

11124181_781445425286712_714199681_nНа 15 и 16 юни 2015 г. в хотел „Сити“, гр. Стара Загора се проведе първото обучение на членовете на Oбщински координационен механизъм по деинституционализация на тема „Лобиране и застъпничество за добро управление на процеса на деинституционализация на Областно ниво“ в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.  Пилотира се моделът на координация между всички общински структури с цел междусекторно сътрудничество и партньорство.

Присъстваха всички 10 представители на общинско ниво, които имат ангажимент към процеса на деинституционализация и работата с деца и семейства. Участниците се запознаха с основните принципи на работа на ОКМД, ползите и ефективността, както и участваха в  дискусия за практическото приложение на модела на ОКМД. Те работиха в групи, решавайки конкретни казуси на деца и семейства и проследявайки как да работят в партньорство.

 

Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в