На 17 февруари 2015 година в град София бе проведена групова супервизия

IMG_0702На 17 февруари 2015 година в град София  бе проведена групова супервизия на служители от отдели “ Закрила на детето“, работещи на територията на град София. Събитието се реализира по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст“ на „Надежда и домове за децата-клон България“. Супервизията бе водена от психолога Людмил Стефанов, който представи интересни  методи за работа със семейства и деца в риск.

Прочетете още ...

Върни се обратно в