На 21 и 22 юли членовете на Областния координационен механизъм –Сливен участваха във второ обучение

sl21На 21 и 22 юли членовете на Областния координационен механизъм –Сливен участваха във второ обучение, реализириано в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.  

Мотивацията за работа в процеса на деинституционализация и пряката работа с деца и семейства бе основната част от Модул „Мотивационен“. Всики присъстващи имаха възможност да съпреживеят и да усетят какво чувстват всички семейства в риск и как могат да бъдат подкрепени и подпомогнати. Чрез интерактивни подходи и дейности участниците бяха активно въвлечени в обучението. Присъстваха представители на ключови институци и структури, имащи отношение към процеса на деинституционализация, работата с деца и семейства и междуинституционалното партньорство с цел поодбряване диалога между всички и постигане на ефективни резултати.

sl22Повече информация за проекта и програмата можете да откриете на страницата на проекта: http://hopeandhomes-eeagrantsbg.com/

 

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в