На 21 октомври в Областна администрация Бургас бе проведено и деветото заседание

zasedanie-9На 21 октомври в Областна администрация Бургас бе проведено и деветото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация.

В заседанието участваха 15  представители на институции, ангажирани с деца в риск на общинско и областно ниво. Експертите разгледаха случаи на деца в риск – един за дете на 6 месеца от гр. Малко Търново, друг от гр. Карнобат и трети от с. Братово. За представените семейства в риск, ОКМД предложиха  конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане на децата в семейна среда. „Надежда и домове за децата – клон България“ се ангажира да окаже материална подкрепа за семейство с 6 деца.

В заключение, регионалния координатор за Бургас Антония Месерджиева , отчете работата по модела “Активна семейна подкрепа“  от началото на месец април до сега.

Прочетете още ...

Обученията са нашият път към успеха

Всеки екип има нужда да се обучава в ефективни техники на комуникация. Поддържане на високо ниво на знания е само предпоставка за ефективно общуване.  В

Посланик на доброто

Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ получи наградата „Посланик на доброто“ от Лазар Лазаров, вицепремиер и министър  на

Върни се обратно в