На 21 октомври в Областна администрация Бургас бе проведено и деветото заседание

zasedanie-9На 21 октомври в Областна администрация Бургас бе проведено и деветото заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация.

В заседанието участваха 15  представители на институции, ангажирани с деца в риск на общинско и областно ниво. Експертите разгледаха случаи на деца в риск – един за дете на 6 месеца от гр. Малко Търново, друг от гр. Карнобат и трети от с. Братово. За представените семейства в риск, ОКМД предложиха  конкретни решения за подобряване на условията  за  отглеждане на децата в семейна среда. „Надежда и домове за децата – клон България“ се ангажира да окаже материална подкрепа за семейство с 6 деца.

В заключение, регионалния координатор за Бургас Антония Месерджиева , отчете работата по модела “Активна семейна подкрепа“  от началото на месец април до сега.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в