На 24.02. 2016 г в Областна администрация Бургас

zasedanie okmd2402161На 24.02. 2016 г  в Областна администрация Бургас се проведе седмото заседание  на  Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца.   На това заседание  членовете на ОКМД разгледаха   един случай  на дете в риск, което се отглежда от самотна майка. Семейството  се състои от майка и 2 децата на 7 и 1 година.  Случаят се представени от Директора и социален работник на Център за обществена подкрепа – Бургас.  В заседанието участваха 16  представители, членове на Областен Координационен Механизъм, ангажирани за работа с деца в риск на общинско и областно ниво.

На майката ще бъде оказана подкрепа за постъпване на малкото дете в детска ясла, осигуряване на храна от училищния стол за по-голямото дете, както и осигуряване на хранителни пакети по програмите на БЧК – Бургас.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в