На 25 и 26 януари 2017 година се проведе среща на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“

На 25 и 26 януари 2017 година се проведе среща на екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“. Георги Симеонов представи успехите на „Надежда и домове за децата“ за 2016 година. Той обърна внимание на приноса, който даваме в световен мащаб за премахване на институционализирането на деца, обучението на екипи и включване на децата с техните семейства при разрешаване на кризи.

Българската програма има огромни заслуги, както в обучението на кадри, така и в използването на собствени механизми, доказани в световен мащаб – Координационен механизъм по деинституционализация на деца, активна семейна подкрепа и участие в „Коалиция 2025“.

Нашата работа е да се изгражда устойчива социална среда, гарантираща правата на децата на национално, регионално и местно ниво, чрез доказана на практика дейност и създадени устойчиви мрежови практики с ясни и изпълними, простички механизми. Точните финансови усилия за всяко дете и семейство с ясни времеви отражения са само част от доказването на ефекта върху общностните политики, подчертаха Елена Петкова и Кремена Стоянова, национални експерти по детски политики в „Надежда и домове за децата – клон България“.

Работата с най-трудните случаи по извеждане и ненастаняване на деца в институции е от първостепенно значение, но е важно и развитие на критично мислене в отговорните фактори за детските съдби.

През предстоящата година НДД ще вложи усиля за обучаване на отделите за закрила на детето, както и членовете на ОКМД, за да се изградят и услуги за деца и семейства в помощ на различните общности, изтъкна Боряна Климентова, програмен координатор.

Калина Аспарухова,  програмен координатор представи предизвикателствата в започналата 2017 година и всеки от екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“ написа лично обещание и цел за работа в една предизвикателна среда.

 

Прочетете още ...

Да отгледаш дете с увреждане

„Да отгледаш дете с увреждане” бе темата на обучение за приемни родители от област Хасково. Областен екип по приемна грижа Хасково На 10 и 11

Уют у дома

През изминалото тримесечие Надежда и домове за децата България  започна реализацията на съвместната кампания с Електрохолд, наречена „Уют у дома“. В рамките на инициативата подкрепяме

Върни се обратно в