На 31.01.2017г. в заседателната зала на Областна администрация Враца

На 31.01.2017г. в заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация на тема “Актуализиран план за действие за изпълнение на националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в република България“.

Заседанието бе открито  и председателствано от Мирослав Комитски, заместник областен управител на  Враца и председател на Областния координационен механизъм по деинституционализация.

На срещата присъстваха директорът на РДСП, директори на ДСП, директорът на РЗИ, директорът на ДМСГД, управители на ЦОП, КСУ, ЦНСТ и ПЖ, директори на дирекции в общини, началници на отдели закрила на детето и началник отдел ЕПГ, експерти от общините, ДАЗД и РИО, представители на ОД на МВР и Ноу – хау център при НБУ.

Боряна Климентова- програмен координатор на „Надежда и домове за децата – клон България“ представи по един завладяващ за аудиторията начин. Основните акценти и приоритети в Актуализирания план за действие по изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в република България“. Госпожа Климентова разгледа и „Картата на услугите“ конкретно за област Враца. По отношение на услугите в общността и в семейна среда са предвидени:

нов Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства и нов Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Враца, нов Дневен център за  подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Бяла Слатина, нов Център за обществена подкрепа/общностен център за деца и семейства и нов Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Мездра. По отношение на резидентните услуги град Враца е включен с нови Центрове за настаняване от семеен тип за деца, нови Преходни жилища за деца от 15 до 18 години, нови Наблюдавани жилища за младежи от 18 до 21 година. Нови услуги за област Враца са и патронажна грижа и център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.

В  дискусията беше обсъдена и предложената промяна в чл.36 на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, която не е в интерес на потребителите на социални услуги и която е стопирана благодарение на активната и навременна намеса на неправителствения сектор. Поставени бяха множество въпроси, свързани с приемната грижа и акцента върху работа с приемни семейства за деца с увреждания

Зам. областният управител обедини направените предложения и оформени с подписа на областния управител да се изпратят до заинтересованите институции.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в