На 6 юни 2013 стартира кампанията „Да отворим врати за децата на Европа”

Opening_doors_Box_Blue21На 6 юни 2013 г. в Европейския парламент Юрочайлд (Eurochild) и Надежда и домове за децата (Hope and Homes for Children) откриха съвместна кампания за реформа в институционалната грижа за деца в Европа. 

Целта на кампанията е да призове ЕС и националните правителства да приоритизират процеса на деинституционализация и да използват възможностите на европейските финансови инструменти за реализирането му. 

Инициативата „Да отворим врати за децата на Европа” се осъществява на европейско и национално ниво, в 12 държави – Босна и Херцеговина, България, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия и Украйна. 

Стотици хиляди деца растат в институции в цяла Европа. Последиците са изключително вредни както за децата и техните семейства, така и за обществото като цяло. Повечето от тези деца имат ниски образователни постижения и страдат от забавяне на физическото, емоционално и когнитивно развитие. Много от тях ще станат жертви на трафик, експлоатация, безработица, липса на дом и депресия, след като излязат от институциите. Истинската трагедия е, че повечето от тези деца не са сираци, а са били отделени от семействата си поради бедност. 

„Преходът от институционален тип грижа към система, основана на услуги в подкрепа на семейството, вече има своето място в дневния ред на ЕС. Нашата задача е да се уверим, че националните правителства предприемат всички необходими действия, за да променят живота на стотиците хиляди деца в институции в цяла Европа”, заяви Марейд Макгинес, заместник-председател на групата на Европейската народна партия в ЕП и домакин на събитието. 

В своята препоръка „Инвестиране в децата, излизане от порочния кръг на изключване”, Европейската комисия изрично призовава страните-членки на ЕС „да спрат разпространението на институционалната грижа за деца и да насърчат качествена грижа в среда най-близка до семейна, вкл. приемната грижа, където гласът на децата се взема под внимание”. 

„Институционалната грижа вреди на децата, тя е несъвместима със зачитане на техните права и е загуба на пари за данъкоплатците. Адресиране на последиците от институционалната грижа за децата е много по-малко ефективно в дългосрочен план по отношение на разходите, отколкото превенцията на разпадане на семействата и осигуряване на висококачествена алтернативна грижа за децата, които не могат да останат при биологичните си родители”, каза д-р Делия Поп, програмен директор на Надежда и домове за децата. 

Според лидерите на кампанията, Юрочайлд и Надежда и домове за децата, краят на институционалната грижа за деца в Европа е възможен в обозримо бъдеще – поставяйки отново най-добрият интерес на детето в центъра на европейската система за закрила на децата. 

„Трябва да спрем да разчитаме на институционалния тип грижа за деца. Нейното премахване ще освободи ресурси за работа на ниво превенция и развиване на услуги в общността, както и на висококачествени алтернативни форми на грижа за децата от семеен тип”, каза Жана Хейнсуърт, генерален секретар на Юрочайлд.

 

Бележки

Какво е деинституционализация?

 

Деинституционализация (ДИ) е процес на премахване на институционалната грижа посредством развиване на превенция, услуги за подкрепа на семействата и алтернативна грижа от семеен тип. Това е преход от институционален подход към система, основана на услуги за семейството. 

Част от бюджета за следващите 7 години в ЕС (2014-2020), в частност структурните фондове и предприсъединителните фондове, могат да бъдат използвани за подпомагане на прехода от живот в институционална грижа към грижа от семеен тип.

 

Какво е „Да отворим врати за децата на Европа”?

Ние призоваваме националните правителства да изпълнят препоръките на ЕК и да осигурят качествена алтернативна грижа за децата. С популяризиране на добрите практики, развити от НПО в цяла Европа, ние имаме за цел:

  1. Да подпомогнем правителствата в процеса на деинституционализация.
  2. Да застъпничим пред ЕС темата „деинституционализация” да е сред приоритетите в политическия дневен ред и да осигурим изпълнението й на национално ниво.
  3. Да работим в партньорство с национални НПО, за да гарантираме, че насоките за европейски политики и механизмите за финансиране са използвани ефективно с цел постигане на най-добри резултати за децата и семействата.

Повече информация можете да намерите на www.openingdoors.eu

 

Контакти за повече информация:

Eurochild Advocacy Officer and DI Campaign Coordinator, michela.costa@eurochild.org

Eurochild Information and Communications Officer, bjoern.becker@eurochild.org

Hopes and Homes for Children Head of Communications, beth.maughan@hopeandhomes.org

 

Линкове

Интернет страница:           www.openingdoors.eu

Туитър:         @openingdoors_eu

Прочетете още ...