На 9.05.2014 година се проведе обучение на членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа 9.05.2014 година се проведе обучение на членовете на Областния координационен механизъм по деинституционализация в два модула „Системен подход за разбиране на семейството“ и „У дома и в дома – детето между семейството и институцията“ – на 09 май 2014 г. / петък/ от 9.30 часа до 15.30 часа в Областен информационен център – Силистра. 

Обучението включваше интерактивни подходи и теоретична част. Участниците бяха 22 представители на общините Алфатар, Тутракан, Силистра, областна администрация Силистра, РДСП, ДСП и ОЗД- Силистра, Алфатар, Тутракан, Дулово, РЗИ, РИО, МБАЛ и ЦОП- Силистра. Обучителят Людмил Стефанов създаде среда за споделянето на опит и усещания в контекста на деинституционализацията и възможност за дискусия по темата за децата и семейството. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAОбучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация и реформиране на грижата за децата от 0 до 3 години” на „Надежда и домове за децата”- България, който подкрепя и надгражда проект „Посока: семейство” на Министерството на здравеопазването, част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приети с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 година.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в