1new3

 

11Кураж

Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промяната на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Множество пречки изникват по пътя към успеха, но по същия начин, по който една войска тръгва на битка, вярвайки, че ще победи, така и ние имаме куража, че ще успеем да дадем шанс на всяко дете в България да живее в любяща семейна среда. Ние сме креативни и не се страхуваме да опитваме отново и отново и отново.

 
 

33Почтеност

Ние сме изцяло посветени на детето и работим винаги в неговия най-добър интерес.  За нас почтеността на намеренията и прозрачността във всяко действие, което предприемаме, са от изключителна важност за успеха на нашата организация. Ето защо, ние винаги сме откровени в работата си както с децата и техните семейства, така и с различните държавни и правителствени структури.

 
 

2Достойнство

„Надежда и домове за децата – клон България“ спомага за това всяко дете да получи шанс за по-добър живот в среда, която стимулира неговото развитие и му позволява да се чувства обичано и обгрижвано. Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна прецизност и се отнасяме достойно както към децата, така и към техните родители и всички други замесени страни.

 

 

ОСНОВНИТЕ НИ ПОДЦЕЛИ са

 

1Да демонстрираме как семейната грижа може успешно да замени институционалната грижа във всеки един аспект

 

 

222Да градим капацитета на местните професионалисти, отговорни за благополучието на децата, закрилата на децата и превенцията на разделяне на децата от техните семейства

 

 

333Да влияем на държавните и международни политики и планове, с цел осигуряване на семейна среда за всяко дете

 

 

444new

Да създаваме стратегически партньорства с други организации, с цел превръщане на премахването на институционална грижа в глобален приоритет

 

 

555newДа развиваме и обогатяваме информираността на обществото, по отношение на институционалната грижа и съществуващите алтернативи

 

 

12121212121