„Надежда и домове за деца“ клон България дари автомобил и оборудване на новата социална услуга в Разград

Днес, 1 юни, в сградата на Община Разград изпълнителният директор на „Надежда и домове за деца“ клон България Георги Симеонов и Елена Петкова – национален експерт по детски политики към „Hope and Homes for Children – клон България”, направиха дарение на новоразкрития Дневен център за деца с увреждания гр. Разград. В присъствието на местните медии те връчиха на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев ключове от моторно превозно средство – Опел „Зафира“,7-местен, с надпис и герба на Общината за нуждите на услугата. Г-н Симеонов обясни, че автомобилът е особено необходим за тази социална услуга, тъй като за нея е важно да бъде мобилна. В превозното средство ще се превозват деца, а мобилни екипи ще могат да посещават по домовете потребителите. Освен автомобила на Дневния център бяха дарени още специализирано оборудване от 30 артикула и пособия за директна работа с деца, рехабилитационни уреди и материали на стойност 20 456 лв.

Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, от първи май 2016г. е разкрита нова социална услуга в гр. Разград делегирана от държавата дейност – Дневен център за деца с увреждания в гр.Разград. Той е с капацитет от 30 места  и предоставя комплекс от социални услуги гарантиращи цялостно обслужване на децата през деня, свързани с предоставяне на храна и транспорт, задоволяване на ежедневните, здравни, образователни и рехабилитационни потребности.

 Новата социална услуга  се помещава на първия етаж от сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к.“Орел“ в гр.Разград. Разполага с две занимални и две спални помещения. В центъра има модерно оборудвана зала за рехабилитация, уреди за психорелаксация  и сензорна стимулация. Има логопедичен  кабинет  и зала за игри с т.нар. „сух басейн“. Разполага с тераси и двор за игри на открито.

В центъра ще се осъществява комплексна корекционно-възпитателна работа, рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и семейства, с помощта на специалисти психолог, логопед, рехабилитатор, арт – терапия и други дейности, целящи развитие на умения за самостоятелност и социална интеграция на децата, както и консултиране за родителите. В центъра се предвижда услуги да ползват както деца от общността, така и деца настанени в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Разград. Предвижда се и възможност за полудневна грижа, когато децата посещават училище, както и почасов прием при необходимост от двигателна рехабилитация за деца под 3 год.

В Дневния център могат да бъдат настанени деца с увреждания от 0 до 18 год. Те  трябва да имат уточнена диагноза  и актуално решение на ТЕЛК/РЕЛКК и направление на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” след представяне на необходимите документи от родителите или близките. Родителите на децата, които желаят да ползват социалните услуги, подават писмена молба до Директора на дирекция „Социално подпомагане”, социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ извършват  социална оценка на потребностите на децата. Чрез екипната оценка на нуждите и потребностите  на всяко дете, се разработва индивидуална програма за обучение, съобразено с интересите и възможностите на детето.

Всички услуги, които се предлагат са напълно безплатни  до навършване на 18-годишна възраст на децата.

Източник: http://www.razgrad.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=7261%3A2016-06-01-14-29-40&catid=15%3Anews&Itemid=21&lang=bg

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в