„НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА-КЛОН БЪЛГАРИЯ“ И ЧЕЗ ПОДПОМАГАТ УЯЗВИМИ СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ЕПИДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС

Съвместната инициатива „Заедно можем всичко“ ще подкрепи семейства с деца с поемане на сметките за ток до края на годината и подмяна на стари електроуреди с енергийно ефективни. 

„Надежда и домове за децата – клон България“ и ЧЕЗ в България стартират „Заедно можем всичко“ – кампания за подпомагане на уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия на пандемията от коронавирус и прилагането на мерки за ограничаването им.

Всички кризи се отразяват най-трайно на децата, а някои от тях са изоставяни в следствие на невъзможността за преодоляване на финансовите трудности.

В рамките на кампанията ЧЕЗ поема заплащането на сметките за ток до края на годината на социално слаби семейства, чието състояние се е влошило още повече в резултат на COVID 19. Семействата са от населени места в областите Видин, Враца, Плевен, София област и столицата. Част от съвместната инициатива е и подмяната на стари електроуреди, ползвани от тези семейства, с нови, енергийно ефективни.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ и ЧЕЗ обединяват усилия като партньори, за да докажат за пореден път, че ефективността от прилагането на социално отговорни бизнес практики в кризисна ситуация зависи от адекватното им и своевременно осъществяване.

Пандемията от коронавирус засегна сериозно всички аспекти на общественото-икономическото и културно развитие в световен, национален и регионален мащаб. Прилагането на мерки е отговорност не само на законодателната и изпълнителна власт, а и на бизнеса, обществото и отделните граждани.

От 2012 година „Надежда и домове за децата – клон България“ подкрепя уязвими семейства в страната чрез прилагане на модела на активна семейна подкрепа. Всяка помощ трябва да е бърза, своевременна и да не води до зависимост от помощи.

Моделът на АКТИВНА семейна подкрепа, който прилагаме,  е признат УНИЦЕФ и СЗО за най-добра световна практика. Всички мерки са насочени към това децата да израстват в семейна среда, а семейните системи да се стабилизират.

Моделът на Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД) разработен от нас и прилаган в 21 области в страната и признат за добра практика от МТСП, гарантира обединяване на усилия на всички институции за решаване на особено тежки в социално отношение казуси с деца и семейства.

Подобряване благосъстоянието и намаляване риска от изоставяне на деца минава и през дълготрайно финансово стабилизиране и тук са насочени усилията ни за подмяна на стари електроуреди с нови, които са енергоефективни.

Кампанията „Заедно можем всичко“ е част от прилаганата от ЧЕЗ в България дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, чиито основни приоритети са свързани с подпомагане на местните общности, образованието и развитието на младите хора, опазването и грижата за околната среда, енергийната ефективност. До момента ЧЕЗ е подкрепила с 1 милион лева над 120 обществено полезни инициативи в тези области. В ситуация на извънредна обстановка от изключително значение за ЧЕЗ в България е навременното подпомагане на местните общности и особено на уязвимите им членове в усилията им за справяне с отрицателното въздействие на последствията от пандемията върху начина на живот, работа, обучение и социални връзки.

Информация за инициативата „Заедно можем всичко“ може да се намери на сайтовете на партньорите:  http://hopeandhomesbg.com/bg/  и www.cez.bg както и във фейсбук профилите @cezelectrobg, @www.cez.bg и @hopeandhomesbg.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в