„Надежда и домове за децата – клон България“ катализира семейство с девет деца да преодолеят безизходно състояние и да продължат заедно

На 03.10.2017 година във Враца, се проведе съвместно  заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Враца и Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). Беше разгледан напредъка по Проект на АСП за „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“ и добри практики от дейността на Областния координационен механизъм по деинституционализация  в област Враца.

Форумът беше воден от Заместник областният управител и председател на двата екипа – г-н Робертино Маринов, който приветства присъстващите и откри заседанието.

Областните координатори, г-жа Йорданка Петрова и г-жа Галина Киркова представиха напредъка по проекта на АСП, като акцентираха върху основните цели и извършените до момента дейности за област Враца. От експозето стана ясно, че в рамките на проекта се работи по ключови мерки в подкрепа на политиката за деинституционализация в областта, като до края на октомври ще бъде изготвен аналитичен доклад за социалните услуги от резидентен тип, в контекста на деинституционализацията на възрастни хора и хора с увреждания и развиване и предлагане на мрежа от услуги в общността.

В хода на заседанието членовете на двата екипа бяха запознати с добри практики от дейността на Областния координационен механизъм по деинституционализация в област Враца. от Маргарита Андреевска, „Надежда и домове за деца – клон България“. Тя разказа за семейство с девет деца, в което се е работило за преодоляване на кризи и добро развитие на децата.  „Семейството е в сериозна криза и почти безизходица, обитава една стая, но с нашата подкрепа успя да се изправи пред предизвикателствата и затрудненията и да осигури на децата устойчива, безопасна и развиваща ги среда. Започвайки от личните документи, през достъпа до социално подпомагане и последващо закупуване на жилището от бащата по време на неговата работа като животновъд. Продължението е през тръгването на децата, подлежащи на задължително обучение, на детска градина, нещо необичайно за родителите до този момент. Последва ремонт с активното участие на всички в семейството. Към момента семейството още не е излязло от програмата на „Надежда и домове за децата“, но вече осъзнава и активизира силните си страни, справя се с разполагаемия  семеен бюджет.“ С този случай бе илюстрирано доброто партньорство в рамите на ОКМД и начина на работа на нашата организация.

В рамките на срещата беше гласуван Годишен мониторингов доклад за 2016 г., за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020 г.

 

 

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в