Надежда и домове за децата- клон България и областна администрация Монтана организираха конференция „Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституцоинализация“

kmont1

На 28 март 2014 година в Монтана се проведе конференция на тема :

„Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституцоинализация“

В конференцията взеха участие Лазар Лазаров – зам.-министър на МТСП, Ева Жечева – председател на ДАЗД, Правда Игнатова – ръководител на договарящия орган на МТСП, Анна Темелкова – ръководител на проект ПОСОКА:семейство,н Георги Симеонов – изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата“ – клон България, Милена Харизанова – програмен директор „Детска политика“ на УНИЦЕФ, инж. Николай Пенчев – областен управител на обл. Монтана и Милен Гечовски – зам.-областен управител.

Конференцията бе открита от инж. Николай Пенчев, управител на област Монтана. Приветствие към осемдесетте участника поднесе и Лазар Лазаров, зам. министърът на МТСП. Милен Гечовски, зам. областен управител на област Монтана очерта предизвикателствата и перспективите по извеждане на деца от институции и предлаганите услуги в общността.

Област Монтана е пример за екипна работа и висок професионализъм в решаване проблемите на уязвените групи деца и показва как трябва да работят институциите в България – подчерта Георги Симеонов, изп директор на „Надежда и домове за децата“- клон България в края на конференцията. 

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в